Prosay - Profesyonel Site Apartman Yönetimi

Profesyonel Yönetim

Profesyonel Yönetim

Şehirlerdeki binalarda pek çok kişi ortak alanların olduğu toplu yaşam alanlarında ikamet etmektedir. Yönetim, kendine göre yöntem, işlev ve sistematiği  olan  bir bilim dalıdır. Yönetim yeterli olmayan kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda rasyonel bir biçimde kullanılmasıdır. Gelişmiş Ülkelerde olduğu gibi, toplu yaşamın bulunduğu yerlerde Profesyonel Yönetim çağdaş bir ihtiyaçtır. İnsanların en kutsal yaşam alanları olan ikamet ettikleri binalar, sağlıklı yönetilebildiği sürece huzur ve mutluluk verir. Kısaca, Site Yönetimi, çok önemli ve ciddi bir iş olup, konusunun uzmanı olmayanlarca yapılması halinde birçok sorunları beraberinde getirebilir.

Sitenizde veya Apartmanınızda, yönetim işinin, Genel Kurul kararı ile Prosay Profesyonel Site Apartman Yönetimine verilmesinden sonra, firmamız, yöneticinin yapması gereken görev ve sorumlulukları, bir sonraki genel kurula kadar, ilgili kanun, yönetmelik ve tüzük çerçevesinde, yerine getirir.

Yönetimde, yöneticiler değişse de hizmetin kalitesi ve devamlılığı esastır. Bu nedenle yöneticinin elinde yöneteceği bina ile ilgili bazı bilgilere ihtiyaç vardır. Prosay Site Apartman Yönetimi ile çalışmak istediğinizde, öncelikle binanız tarafımızdan incelenecek ve 3 aşamalı bir süreç söz konusu olacaktır. Daha detaylı bilgi için lütfen irtibada geçiniz.

Teklif İsteyin

Apartman veya sitenizin, profesyonel olarak yönetilmesi ve düzenli takibini istiyorsanız hemen başvurun !